KD Gümrükleme Olarak Kalite Politikamız;

Müşteri memnuniyetini ön plana çıkaran bir kalite yönetim sistemi anlayışı ile hizmette uluslararası kabul görmüş,yüksek standartlarda kalite ve bu kalitede süreklilik sağlamak.

Hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve verimliliğin artırılması için faaliyet alanımıza giren yasal ve teknolojik gelişmeleri takip ederek zamanında uyum ve transferleri sağlamak.

Hizmet kalitemizi yükseltirken tüm faaliyetlerimizi yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun bir şekilde gerçekleştirmek. İnsan ve yasalar odaklı sürekli gözden geçirmek.

Çalışanların sürekli gelişimi amacı ile şirket çalışanlarına, eğitim ve motivasyon imkanlarının sağlanarak aidiyet duygularını geliştirmek.

TTüm rakip ve paydaşlarımıza örnek olacak şekilde, dürüstlük ve etik değerleri, yasal ve teknolojik gelişmeleri müşterilerin talep, beklenti ve gereksinimlerini gözönüne alan politikamızla birlikte,Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi uygulamalarımızı sürekli gözden geçirerek,iyileştirmek;

Kalite Politikamızdır.Siz de bu ekipte yer almak istiyorsanız formumuzu doldurunuz.

İŞ BAŞVURU FORMU