İthalat Hizmetlerimiz

Arzu edilirse sipariş verilmeden evvel ithal edilmesi düşünülen ürün hakkında aranan belgeler, önceden alınması gereken izinler ve yaklaşık maliyet hakkında yazılı bilgi aktarılması,
Ordino alımı,
Gümrük beyannamesinin bilgisayarlı ortamda tescili,
İşlemlerin sonuçlandırılarak gümrük vergilerinin ödenmesi,
Malzemenin arzu edilen yere teslimi,
Varsa depoların çözümü,
Maliyet hesaplamaları,
Geçici girişlerde süre takibi,
Teminat mektubu çözümü,
Evrak teslim formu ile evrakların teslimi.

İhracat Hizmetlerimiz

İhraç edilecek eşyanın ön çalışamasının yapılması,
İlgili ihracatçı birliklerinde online olarak e-birlik işlemlerini yapılması,
Varsa ATR., EUR.1, Menşe Şahadetnamesi gibi belgelerin düzenlenerek ilgili yerlerden (İstanbul Ticaret Odası, konsolosluk vb. gibi) onayının alınması,
Bilgisayar ortamında beyannamenin tanzim edilerek online olarak gümrük idaresine gönderilmesi (tescili),
Gümrük işlemlerinin takip edilerek operasyonun tamamlanması,
Talimatınız doğrultusunda evrakların istenilen yere teslimi,
Evrak teslim formu ile evrakların ve çıkış beyannamesinin ihracatçı nüshasının teslimi.

Diğer Hizmetlerimiz

Transit işlemleri, Geri gelen eşya işlemleri, Serbest Bölge işlemleri, Geçici ithalat, Tarım İl Md. ve T.S.E. ile ilgili hizmetler.
Sağlık Bakanlığı izinleri alınması,
Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı izinleri alınması,
Sanayi Bakanlığı izinleri alınması,
Gümrük Müsteşarlığı izinleri alınması,
İş-Güm (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı) izinleri alınması,
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü izinleri alınması,
Lojistik hizmetleri,Sigorta,Antrepo (depolama).

Siz de bu ekipte yer almak istiyorsanız formumuzu doldurunuz.

İŞ BAŞVURU FORMU